Gruppe 4

Steen

Sct. Norberts Skole

Danmark

 Steen

   gul

 Steen

   brun

 Steen

   lilla

 Steen

  rød Steen

  orange

Steen

pink

Petra

Fristad

skolan

Sverige


 Petra

   gul

O: Louisa C

R: Louisa A Petra

   brun

O: Elias

R: Alvin

 Petra

   lilla

O:Julia

R: Anton

Petra

  rød

O: Gustav
R: Cassandra

 Petra

  orange

O:Matilda

R: Sara

Petra

pink

O: Gustav

R: Karin

Helga

Landakotsskóli Island

 Helga

   gul

 Helga

   brun

 Helga

   lilla

 Helga

  rød Helga

  orange

Helga

pink

Madeline

Erikslund-

skolan

Sverige

 Madeline

   gul

 Madeline

   brun

 Madeline

   lilla

 Madeline

  rød Madeline

  orange

Madeline

pink

Eiler

Fuglefjord skole

Færøerne

 Eiler

   gul

 Eiler

   brun

 Eiler

   lilla

 Eiler

  rød Eiler

  orange

Eiler

pink

Petar

Trekroner

Danmark

 Petar

   gul

 Petar

   brun

 Petar

   lilla

 Petar

  rød Petar

  orange

Petar

pink

Erika L

Fristad

skolan

Sverige

 Erika L

   gul

 Erika L

   brun

Erika L

   lilla

Erika L

  rød Erika L

  orange

Erika L

pink

Nina Landakots-

skoli

Island

Nina

   gul

 Nina

   brun

Nina

   lilla

Nina

  rød Nina

  orange

Nina

pink


Dag 1 - 23. november

Online tjek 

14.00 (DK/SV)

13.00 (FØ/IS)

Online tjek

14.10 (DK/SV)

13.10 (FØ/IS)

Online tjek

14.20 (DK/SV)

13.20 (FØ/IS)

Online tjek

14.30 (DK/SV)

13.30 (FØ/IS)

Online tjek

14.40 (DK/SV)

13.40 (FØ/IS)

Nina & Petar

Petar & Erika L

Petar & Helga

Petar  & Madeline

Petar & Petra

Erika L & Steen

Steen & Nina

Steen & Madeline

Steen & Helga

Eiler  & Steen

Eiler & Madeleine

Eiler & Petra

 Nina  & Petra

Nina  & Eiler

Nina & Madeline

Helga & Petra

Helga & Madeline

 Erika L &  Eiler

Petra  & Erika L

Helga  & Erika L


Dag 2 - 24. november

Samtale 1 

9.40 (DK/SV)

8.40 (FØ/IS)

Samtale 2

10.10 (DK/SV)

9.10 (FØ/IS)

Samtale 3

10.40 (DK/SV)

9.40 (FØ/IS)

Samtale 4

11.10 (DK/SV)

10.10 (FØ/IS)

Samtale 5

11.40 (DK/SV)

10.40 (FØ/IS)

Nina & Petar

Petar & Erika L

Petar & Helga

Petar  & Madeline

Petar & Petra

Erika L & Steen

Steen & Nina

Steen & Madeline

Steen & Helga

Eiler  & Steen

Eiler & Madeleine

Eiler & Petra

 Nina  & Petra

Nina  & Eiler

Nina & Madeline

Helga & Petra

Helga & Madeline

 Erika L &  Eiler

Petra  & Erika L

Helga  & Erika L


Dag 3 - 25. november


 9.40 - 10.10 Färggrupperna ringer upp sin “färgkompis”. Farvegrupper / farveven/
  • 15 ord från det andra landet, eleverna måste förklara orden noga för sina “ nya vänner”. Tänk på att uttala orden noga och tydligt så att eleverna har möjlighet att lära sig dessa bra.
  • 30 min. per grupp
Farvegrupper up til sin farvegruppe og laver:
  • 15 ord fra det andet land, eleverne må forklare nogle ord for sine nye venner. Tænk på at udtale ordene korrekt og tydeligt så eleverne har mulighed for at lærer dem.
  • 30 min. per gruppe
 11.00Kahoot 
 13.30Film, teater, saga, rap, berättelse färdig för att visa för sina samtal
Filmen får vara max 3 minuter.

Film, teater, saga, rap, skal ligge færdig således den kan vises frem.
Filmen må max være 3 minutter
 14.00Utvärdering/evaluering/dagens rapport


PETRA OG AMAR 
I ringer sammen i morgen klokken kl 10.15 til 10.45
I følger dagens opgaver


Samarbejdspartner til teater på tværs

Madeline & Petar


Nina & Helga & Erika L