Grupper/Grupp‎ > ‎

Hur fungerar din grupp

Under event dagarna arbetar vi som sagt i färggrupper och det funkar så här:


Din grupp

Varje klass tillhör en grupp som arbetar tillsammans under hela projektet. En grupp består av 8st klasser. Till varje grupp knyts en av de fyra färgerna orange, lila, röd eller blå. Din klass kan altså vara i orange, lila, röd eller blå grupp.

Din klass

Vi ber alla klasser att dela in sig i 4 lag. Varje lag väljer en Redaktör som har till uppgift att redigera lagets arbeten och se till att uppgifterna kommer in i tid till www.nordensdage.nu. Därutöver välger även varje lag en Onlinemaster som ALLTID måste vara online under vår gemensamma online tid. En Onlinemaster måste ha en bra kamera och ett bra ljud på sin dator. Det är även er Onlinemaster som har ansvaret att se till att tiderna hålls i vårt gemensamma “Online schema”.

Ditt Lag

Till ett lag som antagligen kommer att bestå av ca. 5 elever knyts altså en färg och en siffra. Under våra 3 event dagar ska varje lag lösa en rad uppgifter. En del av dessa kräver att eleverna samarbetar på kors och tvärs över alla gränser . Ni kommer därför att få några fasta samarbetspartners från de andra skolorna. Era samarbetspartners har samma klassfärg och samma siffra som er.

Exempel

Peter går i 8an på Skúlin við Ósánna i Klaksvik Färöarna. Hans klass är med i orange grupp. Klassen har delat in sig i 4 lag och Peter är med i lag nr 2 tillsammans med fyra av sina klasskamrater.  Peter kan hitta sina samarbetspartners under orange grupp och lag 2.