Under eventdagene arbejder vi som sagt i farvegrupper, og det fungerer på denne måde:


Din gruppe

Hver klasse tilhører en gruppe, som arbejder sammen under hele projektforløbet. En gruppe består af 8 klasser. Til hver gruppe knyttes en af 6 farver, orange, lilla, rød, gul, brun og pink.

Din klasse

Vi beder alle klasser om at dele sig i 6 hold. Hvert hold vælger en Redaktør, som har til opgave at redigere sit holds afleveringer og sørge for, at opgaverne afleveres til tiden på www.nordensdage.nu. Derudover vælger hvert hold også en Onlinemaster, som ALTID skal være online i vores fælles online tid. En Onlinemaster skal have en et godt kamera og god lyd på sin computer. Det er også Onlinemasteren, som har ansvar for at overholde tiderne i vores fælles “online skema”.

Dit Hold

Til et hold, som typisk vil bestå af ca. 3-4 elever, knytter sig altså en farve. Under vores 3 eventdage skal hvert hold løse en række opgaver. En del af disse opgaver kræver, at eleverne samarbejder på tværs af klasser og grænser. I får derfor nogle faste samarbejdspartnere fra de andre skoler. Jeres samarbejdspartnere har samme farve som jer.  

Eksempel

Peter går i 8. kl. på á Skúlatrød i Klaksvik, Færøerne. Hans lærer hedder Danjal. Hans klasse er med i gruppe 1. Peter logger på med kontoen danjal_gul@nordensdage.nu. Klassen har delt sig i 6 farvehold og Peter er kommet på klassens gule hold sammen med 2 af sine klassekammerater. Peter kan finde sine samarbejdspartnere i grupppe 1 inde på Google+ hvor hans samarbejdspartnere også hedder noget med gul.