Grupper/Grupp‎ > ‎

Sådan fungerer din gruppe

Din gruppe

Hver klasse hører til en gruppe, som arbeider sammen under hele prosjektet. En gruppe består av enten 6 eller 7 klasser fra hele Norden. Hver gruppe knyttes til en av de tre fargene brun, lilla eller gul, slik at klassen din kan være i enten den brune, lilla eller gule gruppen.

Din klasse

Vi ber alle klassene om å dele seg i fire lag pluss et redaktørlag, som vi kaller Redaksjonen.
Redaksjonen har til oppgave å redigere alle innleveringene i klassen, og det er Redaksjonen som har ansvar for at de løste oppgavene blir levert i tide på www.nordensdage.nu
.

Dit Lag

Laget ditt, som typisk består av deg og cirka fem klassekamerater, er altså knyttet til en farge og et tall.
I løpet av de tre arrangementsdagene skal du løse en rekke oppgaver i samarbeid med laget ditt. En del av oppgavene krever at dere også samarbeider med de nordiske kollegaene deres. Dere blir derfor tildelt faste samarbeidspartnere fra de andre skolene. Partnerne deres har samme klassefarge og klassenummer som dere selv.

Eksempel

Peter går i 8. klasse på Skúlin við Ósánna i Klaksvík, Færøyene. Klassen hans deltar i den lilla gruppen. Peter har ikke lyst å være med i Redaksjonen, så har deltar i klassens lag 2 sammen med fem av klassekameratene sine. Peter kan finne samarbeidspartnerne sine under gruppe lilla og lag 2. Slik vet Peter hvem som er de nordiske samarbeidspartnerne hans under hele prosjektet.