Find rundt i nordensdage svensk

Hitta på Nordensdage.nu

Logga in på Nordens dagar

Du kommer in på Nordensdage genom att klicka på login-knappen på startsidan.
Logga in med din nordensdage.nu emailadress som du fått. Kom ihåg att inte skriva @nordensdage.nu i användarnamnet.

Det gemensamma rummet


När du har kommit in kan du välja mellan att titta på vägledningar ( bl.a denna ), eller så kan du gå till “verktygslådan”, där du hittar ordböcker och redigeringsverktyg. Men du kan även lista ut vilka dina gruppmedlemmar är under “Grupper”.


Uppgifter och klassrum


I det gemensamma rummet hittar du länkar till ditt lands uppgiftsrum och därunder även till ditt klassrum.  Du kan även komma in på nationella rum och det gemensamma rummet från alla sidorna på nordensdage.nu genom att klicka på flaggorna längst ner.

UppgifterUppgifterna är indelade i 4 kategorier som täcker  läsövningar, hörövningar, frågetävlingar och några uppgifter där man ska producera , t.ex en film.

Klassrummet
I toppmenyn i uppgiftsrummet hittar du de enskilda klassrummen. 
Klassrummet har länkar till alla uppgifterna på vänster sida och en översikt över inlämnat material på höger sida.


Se ett exempel på en avdelning för uppgifter här.