Lærerveiledning norsk

Nordens dager er et supplement til folkeskoleundervisningen i nordisk språk og kultur. Nordens dager fokuserer på kommunikasjon og muligheten for samarbeid på tvers av skoler og landegrenser.

Rent fysisk er vi spredt utover et stort område. Det innebærer en tidsforskjell på opptil fem timer, noe som selvsagt begrenser den daglige mengden av felles undervisning vi kan ha på plattformen www.nordensdager.nu.

Men det er ikke bare fysisk at vi dekker et stort område, elevene har også veldig ulike forutsetninger for å kunne kommunisere på de tre nabospråkene dansk, svensk og norsk. For mens det for dansk-, norsk- og svensktalende barn dreier seg om nabospråksundervisning, så er det jo fremmedspråksundervisning for de barna som har finsk, færøysk, islandsk eller grønlandsk til førstespråk. Dette er noe vi må være oppmerksomme på og ta hensyn til.

På plattformen finner dere en rekke oppgaver som skal løses før den andre etappen, som er de tre arrangementsdagene fra den 25. november til den 27. november.

Vi har dessverre ikke mulighet for å oversette den felles plattformen vår til alle de nordiske språkene, og har derfor valgt at elevene mottar oppgavene på det av de tre nabospråkene dansk, svensk og norsk som de har størst kjennskap til. Hva norsk angår, bruker vi utelukkende bokmål, da det ligger tettest på det språket som størsteparten av befolkningen snakker.

Logg deg inn som lærer og lag elevbrukernavn

Bruk alltid Chrome som nettleser.

Fra administratoren mottar du et brukernavn og et passord til nordensdage.nu. Det virker på nøyaktig same måte som en vanlig gmail-adresse, bortsett fra at det står nordensdage.nu etter @.

Når du logger inn med dette brukernavnet, finner du et regneark i ”disken” din. Dette skal du fylle ut med navnene på elevene dine, slik at vi kan opprette dem i systemet.

Når vi har opprettet elevene, vil du motta en liste med brukernavn og passord til elevene dine. De skal selv skifte passordet sitt ved første innlogging.

Når man er logget inn, kan man finne veiledninger til de enkelte delene inne i systemet.

Første etappe

Till november åpner den felles plattformen vår, www.nordensdage.nu. Fra og med denne dagen har elevene en måned til å løse de oppgavene som ligger klare. Oppgavene er delt inn i de fire kategoriene ”les og se”, ”lytt”, ”quiz” og ”produsent”. Elevene kan med fordel løse alle oppgavene, men det er bare de siste oppgavene i kategorien ”produsent” som er obligatoriske. Førsteetappen av Nordens dager ser vi som en innledning til de tre arrangementsdagene, som gjør elevene kjent med de oppgavetypene de kommer til å møte da.

En del av oppgavene tar utgangspunkt i andre undervisningsplattformer, slik som www.nordeniskolen.org og www.dr.dk/undervisning/norden.forside.htm, som alle i større eller mindre grad vil bli brukt under tredagersarrangementet. Dere finner veiledningene til de ulike plattformene under avsnittet ”Veiledninger”.

De fire oppgavetypene

”Les og se”: Tekster og film er hentet fra plattformen Norden i skolen. Tekstene er blant annet valgt fordi de kan leses på svensk, bokmål, nynorsk, dansk, islandsk, færøysk og finsk.

Oppgavene under ”Les og se” har som formål å vise hvor tett nabospråkene er på hverandre. Syntaksen er identisk og mange av ordene er gjenkjennelige.

”Lytt”: Med lytteøvelsene blir det hakket vanskeligere. Det går fortere, og elevene mangler noe synlig å støtte seg til. Til gjengjeld blir lytteøvelsene supplert med forståelsesspørsmål på enten norsk, svensk eller dansk.

Lytteøvelsene er meldinger/oppdrag til Agent Nord (også kalt Agent N) som er innspilt på de tre nabospråkene dansk, norsk og svensk. Den innspillte teksten skifter mellom de tre språkene og er inntalt av tre ulike personer. Tekstene er skrevet i et enkelt talespråk.

I tillegg til å skulle forstå den innspilte teksten handler det også om å kunne avkode den kommunikasjonen som foregår mellom en svensk-, norsk- og dansktalende person. Hva sier man når man ikke helt skjønner hva den andre sier? Eller dersom man ønsker å få det oversatt til et annet språk?

”Lytt”. De siste to lytteøvelsene setter de tre nabospråkene i forhold til islandsk, færøysk og grønlandsk. Dette er for å introdusere alle de språkene som elevene våre taler, men også for å gi elevene en fornemmelse av hvilke språk som er historisk i slekt med hverandre.

Agent N alias elevene våre blir sendt av gårde på ulike oppdrag. Et oppdrag har ofte et språklig fokusområde; for eksempel er det fokus på adjektiver i det første oppdraget.

”Quiz”: Quizene skal gi elevene et aldri så lite kjennskap til nasjonalskatter og attraksjoner i de andre nordiske landene. De skal dessuten gjøre elevene i stand til å forstå en samtale mellom en nordmann, en svenske og en danske. I tillegg introduseres de to plattformene http://nordiskesprak.net og http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside., som begge kommer til å bli brukt under arrangementsdagene.

Quizene krever at elevene har tilgang til en datamaskin eller nettbrett, da de skal finne informasjonene deres på nettet. Oppgavene skal løses og sendes til oss på den felles plattformen www.nordensdage.nu.

”Produsent”: Denne oppgavegruppen krever at elevene har mulighet for å laste opp eget materiale i form av bilder, filmer eller tekst. Tilgang til en Google+-konto er også påkrevd. Formålet med disse oppgavene er blant annet å gjøre elevene fortrolige med redskapene på den felles plattformen www.nordensdage.nu, slik at de kjenner og kan bruke redskapene etter beste evne når arrangementsdagene starter.

De to første oppgavene er knyttet til Google+, som er elevenes kommunikasjonsområde. Her skal de lære å ferdes. Dessuten introduseres de to ordbøkene lexin-billedtema og miniordbok.org, som elevene kan få stort utbytte av. Under ”Veiledning” kan dere finne flere opplysninger om de to ordbøkene og Google+.

I tillegg skal elevene prøve å rette blikket mot seg selv og klassen deres. Hvordan ønsker de å presentere byen deres, skolen og klassen deres for de andre elevene som deltar i Nordens dager? På bakgrunn av det som elevene har lært gjennom å løse oppgavene, vil de bli bedt om å bruke noen nabospråksgloser i filmene deres for å fremme forståelsen for de andre nordiske elevene som skal se filmen.