Lærervejledning dansk

Nordens Dage er et supplement til undervisningen i nordisk sprog og kultur i folkeskolen. Nordens Dage har sit fokus på kommunikation og muligheden for at samarbejde på tværs af skoler og landegrænser.    

Ren fysisk breder vi os over et stort areal, hvilket betyder, at vi arbejder med en tidsforskel på 5 timer. Det i sig selv giver nogle naturlige begrænsninger for, hvor meget tid om dagen, vi alle kan følge en fælles undervisning på vores platform: www.nordensdage.nu.

Men det er ikke blot over det fysiske areal vi breder os, ligeledes er der stor spredning på elevernes forudsætninger for at kunne kommunikere på de 3 nabosprog dansk, svensk og norsk. For mens  det for de svensk-, norsk-, og dansktalende børn er tale om nabosprogsundervisning, ja så handler det om fremmedsprogsundervisning for de børn, hvis første sprog er finsk, færøsk, islandsk og grønlandsk. Dette faktum skal vi ligeledes være opmærksomme på og tage hensyn til.

På platformen finder I en række opgaver som skal løses inden 2. etape, der er vores 3 eventdage fra d. 25. november til den 27. november.

Vi har desværre ikke mulighed for at få vores fælles platform oversat til alle nordiske sprog, og har derfor valgt, at eleverne modtager opgaverne på det af de 3 nabosprog, dansk, svensk og norsk, de har størst kendskab til.

Hvad angår norsk har vi valgt kun at anvende bokmål, da det ligger tættest op af det talte norsk.


Login som lærer og lav elev-brugernavne

Anvend altid Chrome som browser.

Du modtager fra admin et brugernavn og en adgangskode til nordensdage.nu Det fungerer på nøgagtigt samme måde som en almindelig gmail adresse, blot står der nordensdage.nu efter @

Når du logger på med dette brugernavn finder du i dit “Drev” et regneark som du skal udfylde med navnene på dine elever, så vi kan oprette dem i systemet.

Når vi har oprettet eleverne, modtager du en liste med brugernavne og adgangskoder på dine elever. De skal selv skifte deres password første gang de logger på.

Når man er logget ind, kan man finde vejledninger til de enkelte dele inde i systemet.1. Etape

Til november åbner vores fælles platform  www.nordensdage.nu. Fra denne dag har eleverne en måned til at løse de opgaver, der ligger parate. Opgaverne er inddelt i 4 kategorier “Læs og se”, “Lyt”, “Quiz” og “Producer”. Eleverne kan med fordel løse alle opgaver, men det er kun de sidste opgaver under kategorien “Producer”, der er obligatoriske. 1. etape af Nordens Dage ses ligeledes som en indledning til de 3 eventdage, således at eleverne allerede er bekendt med de opgavetyper de vil blive præsenteret for under eventdagene.

En del af opgaverne tager udgangspunkt i andre undervisning platforme  bl.a. www.nordeniskolen.org  og www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside.htm, der alle i mindre eller større omfang anvendes under de 3 event dage. I finder vejledninger til de anvendte platforme under afsnittet “Vejledninger”.

De 4 opgave typer

Læs og se” : Tekster og film er hentet på platformen Norden i Skolen. Teksterne er bl.a. valgt fordi de kan læses på svensk, bokmål, nynorsk, dansk, islandsk, færøsk og finsk.

Opgaverne under “Læs og se” har til formål at belyse, hvor tæt nabosprogene er på hinanden. Syntaksen er identiske og mange af ordene er genkendelige.


“Lyt”  Med lytteøvelserne bliver det en grad sværere, dels går det hurtigere, og eleverne har ikke noget visuelt at støtte sig til. Til gengæld understøttes lytteøvelserne af forståelsesspørgsmål på enten dansk, svensk eller norsk.

Lytteøvelserne er beskeder/missioner til agent Nord også kaldt for agent N og er indtalt på de 3 nabosprog dansk, norsk og svensk. Den indtalte tekst skifter mellem de tre sprog og er indlæst af 3 forskellige personer. Teksterne er skrevet i et let talesprog,

Udover at skulle forstå den indtalte tekst handler det også om at kunne afkode den kommunikation, der er mellem den svensk-, norsk- og dansktalende person. Hvad siger man, når man ikke er helt forstår, hvad den anden siger? Eller hvis man ønsker at få det oversat til et andet sprog.


“Lyt” De sidste to lytteøvelser sætter de 3 nabosprog i forhold til islandsk, færøsk og grønlandsk. Dette er for at introducere alle de sprog, som vores elever taler, men også for at give eleverne en fornemmelse af hvilke sprog, der er historisk beslægtet.


Agent N alias vores elever bliver sendt ud på adskillige missioner, En mission har ofte et  sprogligt fokusområde, f.eks. er der fokus på adjektiverne i den første mission.


Quiz” : Quizene har dels til formål at give eleverne et lille kendskab til de andre nordiske landes klenodier og seværdigheder, og dels at kunne forstå en samtale mellem en nordmand, en svensker og en dansker. Derudover introduceres de to platforme http://nordiskesprak.net &http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside. , som begge vil blive anvendt under eventdagene.

Quizzerne kræver, at eleverne har adgang til en computer eller en tablet, da de skal finde deres informationer på nettet. Opgaverne løses og sendes til os på vores fælles platform www.nordensdage.nu.


“Producer” : Til denne gruppe af opgaver kræver det, at eleverne har mulighed for at uploade eget materiale i form af billeder, videoer eller tekst. Ligeledes skal de have adgang til deres Google + konto. Formålet med disse opgaver er bl.a., at eleverne får et fortroligt forhold til redskaberne på vores fælles platform www.nordensdage.nu, så når det først går løs under eventdagene, kender de og kan bruge redskaberne optimalt.


De to første  opgaver er relateret til Google +, som er elevernes kommunikations plads og som de skal lære at gebærde sig på. Ligeledes introduceres de til to ordbøger lexin-billedtema og miniordbok.org, som de begge kan få stor udbytte af.

Under “Vejledning” kan I finde flere informationer om de 2 ordbøger og Google +


Derudover skal eleverne prøve at vende blikket mod sig selv og deres klasse. Hvordan ønsker de at præsentere deres by, deres skole og klasse for de andre elever, som medvirker i Nordens Dage? På baggrund af den viden eleverne har fået ved at have løst de foregående opgaver, vil de i deres film blive bedt om at anvende nogle nabosprogs gloser gerne for at fremme forståelsen for de andre nordiske elever, som skal se filmen.