Lärarvägledning svenska

Nordens Dagar är ett komplement till undervisningen i  nordiska språk och kultur i grundskolan. Nordens Dagar fokuserar på kommunikation och möjligheterna till samarbete tvärs över skolor och nationsgränser.


Rent fysiskt breder vi ut oss över ett stort areal vilket betyder att vi arbetar med en tidsskillnad på 5 timmar. Det i sig ger några naturliga begränsningar för hur mycket tid om dagen som vi kan följa den gemensamma undervisningen på vår plattform: www.nordensdage.nu.


Men det är inte blott över det fysiska arealet vi breder ut oss. Likaledes är det en stor spridning på elevernas förutsättningar för att kunna kommunicera på de 3 grannspråken: danska, svenska och norska. För medan det för de svensk-,norsk, och dansktalande barnen är fråga om grann-språksundervisning så handlar det om främmande-språksundervisning för de barn vars första språk är finska, färöiska, islänska och grönlänska. Detta faktum måste vi även det vara uppmärksamma på och ta hänsyn till.


På vår gemensamma plattform www.nordensdage.nu hittar ni en rad uppgifter som skall lösas innan etapp 2, vilken är våra eventdagar från den 25 november till den 27 november.


Tyvärr har vi inte möjliget att få vår gemensamma plattform översatt till alla nordiska språk och har därför valt att eleverna mottar  uppgifterna på det av de 3 grannspråken: danska, svenska och norska som de har bäst kännedom om.


Gällande norska har vi valt att endast använda bokmål då detta ligger närmst till av de talade norska språken.


Logga in som lärare och skapa elevanvändarnamnen

Använd alltid Chrome som browser


Du mottar från administrationen ett användarnamn och en inloggningskod till nordensdage.nu. Det fungerar på samma sätt som en vanlig gmail adress bara det att det står nordensdage.nu efter@.


När du loggar in med detta användarnamn hittar du i Drive en lista som du ska fylla i namnen på dina elever så att vi kan föra in dem i systemet.

När vi har registrerat eleverna får du en lista med användarnamn och inloggningskoder för dina elever. De ska själv byta passworld första gången de loggar in.

När man är inloggad kan man hitta vägledning till de olika avdelningarna inom systemet

Etapp 1

Till november öppnar vår gemensamma plattform www.nordensdage.nu. Från denna dag har eleverna en månad på sig att lösa uppgifterna som ligger och väntar. Uppgifterna är indelade i 4 kategorier “Läs och se”, “Lyssna”, “Frågetävling”, “Producera”. Eleverna kan med fördel lösa alla uppgifter men det är endast de sista uppgifterna i kategorin “Producera” som är obligatoriska. Etapp 1 av Nordens Dagar ses lika som en inledning till de 3 eventdagarna på så vis att eleverna redan känner till de olika uppgiftstyperna som dom kommer att bli presenterade för under själva evenemanget.


En del av uppgifterna har sin utgångspunkt i andra undervisningsprogram bl.a www.nordeniskolen.org och www..dr.dk/Undervisning/Norden/Forside.htm, som alla i mer eller mindre omfattning kommer att användas under de 3 eventdagarna. Ni hittar vägledning till de använda sidorna under avsnittet “Vägledning”.

De 4 uppgifts- typerna

Läs och se” : Texter och film är hämtade på sidan Norden i skolan. Texterna är valda bl.a för att de kan läsas på svenka, bokmål, nynorska, danska, islänska, färöiska och finska.

Uppgifterna under “läs och se” har som mål att belysa hur tätt grannspråken ligger  varandra. Syntaxerna är identiska och flera av orden går att känna igen.


Lyssna” Med hörövningarna ökar svårighetsgraden, dels går det snabbare och eleverna har inte det visuella att stötta sig på. I gengäld understöds hörövningarna av frågor på antingen danska, svenska eller norska som gör det lättare att förstå övningen.


Hörövningarna är meddelanden/uppdrag till agent Nord även kallad för agent N och dom är inspelade på de 3 grannspråken danska, norska och svenska. De inlästa texterna skiftar mellan de tre språken och det är 3 olika personer som läser. Texterna är skrivna på enkelt talspråk.

Utöver att skulla förstå de inlästa texterna handlar det också om att kunna avkoda den kommunikation som finns mellan en svensk-, norsk- och dansktalande person. Vad säger man när man inte helt förstår vad den andre säger? Eller om man önskar att få det översatt till ett annat språk.


Lyssna” De två sista hörövningarna sätter de 3 grannspråken i förhållande till islänska, färöiska och grönlänska. Detta för att introducera alla de språk som våra elever talar men också för att ge eleverna en föraning om vilka språk som är historiskt besläktade.

Agent N alias våra elever blir utskickade på åtskilliga uppdrag. Uppdragen har oftast ett språkligt område som fokus, t.ex läggs det fokus på adjektiven i det första uppdraget.


Frågetävling” : Frågetävlingarna har dels som uppgift att ge eleverna lite kännedom om de andra nordiska ländernas skatter och sevärdheter men också att kunna förstå ett samtal mellan en norrman, en svensk och en dansk. Därutöver introduceras de två sidorna http://nordiskesprak.net & http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside, som båda kommer att användas under eventdagarna.


Frågetävlingarna kräver att eleverna har tillgång till datorer eller läsplattor eftersom de ska hitta sin information på nätet. Uppgifterna löses och skickas till oss på vår gemensamma plattform www.nordensdage.nu.


Producera” : till denna grupp av uppgifter krävs det att eleverna har möjlighet att ladda ner eget material i form av bilder, videos och text. Likaledes ska dom ha tillgång till sitt Google + konto.

Ändamålet med dessa uppgifter är bl.a att eleverna ska vänja sig vid verktygen på vår gemensamma plattform www.nordensdage.nu så att när det brakar loss under eventdagarna känner de till och kan använda verktygen optimalt.


De två första uppgifterna är relaterade till Google+, som är elevernas kommunikationsforum och som dom måste lära sig att hantera. Likaså introduceras dom för två ordböcker lexin-billedtema och miniordbok.org, av vilka dom båda eleverna kan dra stor nytta av.


Under “Vägledning” kan ni hitta mer information om de två ordböckerna och Google+


Utöver detta ska eleverna prova att vända blicken mot sig själv och sin klass. Hur önskar dom att presentera sin ort, sin skola och klass inför andra elever som medverkar på Nordens Dagar? Som bakgrund med den kunskap eleverna skaffat sig genom att lösa förestående uppgifter kommer de i sin film bli ombedda att använda några av grannspråkens glosor för att främja förståelsen för de andra nordiska eleverna som ska se filmen.